Tomas Weitoft

Forskningshandledare, docent

Jag arbetar som överläkare i reumatologi och som forskningshandledare med fokus på vetenskapliga projekt inom specialistutbildningen för läkare. Min egen forskning handlar om reumatiska sjukdomar och behandling med kortisoninjektioner i inflammerade leder. Jag disputerade 2005 vid Uppsala Universitet på en avhandling med titeln ”Intraarticular glucocorticoid treatment – efficacy and side effects”.

Kontakt

Centrum för Forskning och Utveckling
Uppsala universitet/Region Gävleborg
801 88 Gävle

tomas.weitoft@regiongavleborg.se