Michael Bergqvist

Michael Bergqvist, överläkare inom onkologi vid Gävle sjukhus och forskningshandledare vid CFUGMed dr, professor, forskningshandledare

Jag arbetar som överläkare inom onkologi vid Gävle sjukhus samt som forskningshandledare vid CFUG med uppgift att stödja vetenskapliga projekt inom olika specialistutbildningar, där utbildningen sker inom Region Gävleborg.

Min egen forskning handlar om olika onkologiska frågeställningar men med fokus på prediktion och prognostik och jag är handledare åt ett flertal doktorander inom dessa områden. Jag disputerade 2002 på en avhandling med titeln ”Radiosensitivity in lung cancer with focus on p53”, blev docent 2005 samt adjungerad professor i onkologi 2014.

Kontakt

Centrum för Forskning och Utveckling
Uppsala universitet/Region Gävleborg
801 88 Gävle

michael.bergqvist@regiongavleborg.se