Maria Lindh

Forskningsadministratör

Kontakt

Centrum för Forskning och Utveckling
Uppsala universitet/Region Gävleborg
801 88 Gävle

026-15 54 62
maria.lindh@regiongavleborg.se