Lennart Fredriksson

Fil dr, forskningshandledare

Jag arbetar med vetenskaplig handledning och rådgivning till Region Gävleborgs anställda. Det kan gälla planering av studier och projekt, uppsatser inom utbildningar mm, det kan också gälla rådgivning i allmänna och specifika metodfrågor. Mitt specialområde är kvalitativa metoder, där jag framförallt är intresserad av hermeneutik och fenomenologi.

Jag är leg sjuksköterksa med specialistutbildning inom psykiatri och disputerade 2003 vid Åbo Akademi på en avhandling med titeln "Det vårdande samtalet" som syftar till att bygga upp en teori om hur samtal mellan vårdare och patienter inom psykiatrin kan lindra lidande. Jag arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt inom vuxenpsykiatrin som undersöker psykiskt funktionshindrades fysiska hälsa och levnadsvanor.

Kontakt

Centrum för Forskning och Utveckling
Uppsala universitet/Region Gävleborg
801 88 Gävle

026-15 54 63
lennart.fredriksson@regiongavleborg.se