Katarina Wijk

Samhällsmedicin Katarina Wijk -

Fil dr, docent, professor arbetshälsovetenskap, forskning- och utvecklingsdirektör samt samhällsmedicinsk chef

Min roll är att leda Centrum för forskning och utveckling i Gävleborg samt den Samhällsmedicinska förvaltningen, därtill att arbeta med strategiska koncernövergripande frågor i Region Gävleborgs koncernledning. 

Min forskning rör hälsointerventioner och förändringsteorier. Jag disputerade 2003 vid Uppsala universitet med en avhandlings som heter Planning and Implementing Health Interventions, Extrapolating Theories of Health Education and Constructed Determinants of Risk-Taking.

Kontakt

Centrum för Forskning och Utveckling
Uppsala universitet/Region Gävleborg
801 88 Gävle

026-15 01 85
katarina.wijk@regiongavleborg.se