Dag Rissén

Fil dr, forskninghandledare

Min uppgift som forskningshandledare är att ge vetenskaplig handledning och rådgivning till Region Gävleborgs anställda. Det kan gälla olika forsknings- och utvecklingsprojekt med eller utan anknytning till en pågående akademisk utbildning.

Jag arbetar även med vår forskningsrelaterade kursverksamhet och informationsspridning kring forskning till Region Gävleborgs medarbetare. Mitt eget forskningsområde rör arbetslivsrelaterad stress och belastningsbesvär i nacke och skuldra. Jag är legitimerad sjukgymnast och fil.kand i psykologi och disputerade 2006 vid Stockholms universitet på en avhandling med titeln ”Repetitive and monotonous work among women: Psychophysiological and subjective stress reactions, muscle activity and neck and shoulder pain”.

Jag har tidigare under flera år undervisat i varierande omfattning på Högskolan i Gävle, Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Kontakt

Centrum för Forskning och Utveckling
Uppsala universitet/Region Gävleborg
801 88 Gävle

026-15 53 65
dag.rissen@regiongavleborg.se