Annette Östling

Administratör, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Kontakt

Regionala forskningsrådet i Uppsala- Örebroregionen
Region Gävleborg
801 88 Gävle

026-66 47 56
annette.ostling@regiongavleborg.se