Medarbetare

Andreas Palm Forskningshandledare, Med Dr
Catharina Apelthun Statistiker
Dag Rissén Forskningshandledare, Fil Dr
Hans Högberg Statistiker
Johannes Nilsson Förvaltningschefssekreterare/verksamhetsutvecklare
Katarina Wijk Forskning- och utvecklingsdirektör, Professor
Lennart Fredriksson Forskningshandledare, Fil Dr
Lise-Lotte Sundgren Forskningssjuksköterska
Maria Lindh Forskningsadministratör
Mark Magnuson Handläggare, Regionala forskningsrådet
Michael Bergqvist Forskningshandledare, Med Dr, professor
Tomas Weitoft Forskningshandledare, docent
Ulrika Östlund Forskningshandledare, Med Dr