Regionala forskningsrådet i Uppsala- och Örebroregionen

Region Gävleborg administrerar Regionala Forskningsrådet i Uppsala- och Örebroregionen. Ordförande är Staffan Isling, regiondirektör Uppsala och föreståndare är Katarina Wijk, Region Gävleborgs forskning- och utvecklingschef samt förvaltningschef för forskning och samhällsmedicin. Handläggare är Mark Magnuson.

RFR:s webbplats