Policy for forskning inom Region Gävleborg

Region Gävleborgs policy för forskning och utveckling (FoU-policy) ska ligga till grund för hur forsknings- och utvecklingsarbete bör drivas inom Region Gävleborg och ses som ett stöd till divisioner/förvaltningar och medarbetare i deras fortsatta FoU-arbete.

Forskning och utveckling - Policy (pdf)