Verksamhet

Centrum för forskning och utveckling 

Centrum för forskning och utveckling (CFUG) är Region Gävleborgs FoU-enhet, till vilken Uppsala universitet har förlagt ett Centrum för klinisk forskning.Vårt uppdrag är att stödja och stimulera forskning och utveckling inom regionens samtliga förvaltningar, bidra till att ökad FoU-kompetens uppnås och används för att förbättra kvaliteten i Region Gävleborgs olika verksamheter. I samverkan med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle bidrar vi till den regionala utvecklingen. 

Syftet med samverkan är att fördjupa det långsiktiga samarbetet mellan universitetet, högskolan och regionen. 

Vårt uppdrag

  • stödja och stimulera till forskning och utveckling inom Region Gävleborgs samtliga förvaltningar.
  • bidra till att ökad FoU-kompetens uppnås och används för att förbättra kvaliteten i Region Gävleborgs olika verksamheter.
  • i samverkan med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle bidra till den regionala utvecklingen

Våra aktiviteter

  • Doktorandseminarier
  • Forskningsseminarier
  • Råd och stöd i frågor kring ansökningar om forskningsmedel och etikprövning
  • Kurser inom forskningsmetodik, handledning och statistik

Var finns vi?

Administration och bokningsbara forskningsplatser: Gävle sjukhus; hus 17, ingång 9A