Utlysning av forskningsmedel

Årshjul för utlysningsprocessens olika steg för beredning och beslut om forskningsmedel 2022.

Januari

1 januari 2022 – Extra utlysning öppnar för att söka forskarutbildning inom tandvård samt FoU-medel.

Februari

1 februari 2022 – Extra utlysning stänger.

Mars

8 mars 2022 – FoU-råd hälso- och sjukvård

9 mars 2022 – FoU-råd regional utveckling

April

7 april 2022 – Preliminärt datum för besked till sökande extra utlysning.

Maj

1 maj 2022 0.00 – Ordinarie utlysning öppnar.

Juni

1 juni 2022 23.59 – Ordinarie utlysning stänger.

Augusti

24 augusti 2022 – FoU-råd regional utveckling

25 augusti 2022 – FoU-råd hälso- och sjukvård

Oktober

7 oktober 2022 – Prioriteringsråd.

14 oktober 2022 – Förslag till beslut koncernledning

19 oktober 2022 – Preliminärt datum för besked till sökande

November

1 november 2022 – Information om eventuell extrautlysning kommande år.