Kliniska studier

Planerar du att genomföra en klinisk studie, eller har frågor angående en pågående sådan, kan du kontakta forskningssjuksköterska Lise-Lotte Sundgren som är Region Gävleborgs lokala samordnare för kliniska studier.

Samordning av kliniska studier sker på lokal och regional nivå. Vi samarbetar sedan många år tillbaka inom Mellansverigeregionen kring klinisk forskning.

För att ytterligare stödja klinisk forskning har en regional nod inrättats. Den regionala nodens uppdrag finns organisatoriskt inom Regional forskningsrådet (RFR). Här kan du läsa mer om den regionala nodens uppdrag.

Tjänster som erbjuds är

  • rådgivning och konsultation inför, under, eller efter, kliniska studier,
  • rådgivning inför anslagsansökningar,
  • kurser och utbildningar. Kurser inom exempelvis statistik, GCP och monitorering. 

Kontakta Region Gävleborgs lokala samordnare lise-lotte.sundgren@regiongavleborg.se, 026-53 12 27, för ytterligare information om hur du kan få ta del av ovanstående tjänster.

Kliniskastudier.se är ett stöd för forskare och andra som är intresserade av att genomföra en klinisk studie och för patienter som vill veta mer om att delta i en studie. Webbplatsen drivs av Vetenskapsrådet inom ramen för Kliniska Studier Sverige som är ett nationellt samarbete med Sveriges sex sjukvårdsregioner

Pågående studier

Rapporter över pågående kliniska studier inom sjukvårdsregionen Mellansveriges sju regioner.

Pågående kliniska studier 2019 (pdf)

Kontakt

Lokal samordnare:
Lise-Lotte Sundgren, forskningssköterska, Region Gävleborg
026-53 12 27
lise-lotte.sundgren@regiongavleborg.se 

Föreståndare för Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebro:
Katarina Wijk, Forsknings- och utvecklingschef, Region Gävleborg
070-313 58 84
katarina.wijk@regiongavleborg.se  

Organisation

Mellansverige sjukvårdsregion leds av Samverkansnämnden och består av sju landsting/regioner; Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland. Samverkansnämnden är ett regionalt politiskt organ som har uppdragsansvar för Regionala Forskningsrådet (RFR) och således också Forum Uppsala-Örebro.