Centrum för klinisk forskning

För att optimera möjligheten att bedriva kliniska studier inom hälso- och sjukvården, med patienters medverkan, har Region Gävleborg i samverkan med Uppsala universitet bildat Centrum för klinisk forskning.

Arbetet vid Centrum för klinisk forskning samordnas av Centrum för forskning och utveckling.