Program FoU-dagen 2018

Datum: Torsdag 11 oktober 2018
Tid: 8.30-16.15
Plats: Bo Linde-salen, Gävle Konserthus - Hitta till Konserthuset 

Program

8.30Kaffe och samtal i foajén

9.15Välkommen! Regiondirektör Johan Färnstrand och Forskning- och utvecklingschef Katarina Wijk hälsar välkommen. 

9.30-10.30 - Tjernobylolyckan – vad hände sen?
Innebar Tjernobylolyckan en ökad risk för cancer i befolkningen i de mest nedfallsdrabbade länen?
Martin Tondel, docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet

10.30-10.45 - Paus med pausgympa

10.45-12.00 - Presentationer av aktuell forskning inom Region Gävleborg

  • Linda Willén, specialistläkare onkologi, doktorand - Educational level and management and outcomes in non-small cell lung cancer. A nationwide population-based study 
  • Hampus Stigbrand, överläkare ortopedi, doktorand - Excellent results with a new compressive shell in acetabular impaction bone grafting 
  • Kerstin Bergroth, lärare, Forsa folkhögskola - Att leva med afasi - efter specialkurs på folkhögskola
  • Karolina Gullsby, mikrobiolog, klinisk mikrobiologi, doktorand - Molekylär typning och resistensdetektion av Mycoplasma pneumoniae
  • Karin Tillberg Mattsson, forskningshandledare, FoU-välfärd, forskare - International tourism entrepreneurs in Swedish peripheries: compliance and collision with public tourism strategies

12.00-13.30 Mingellunch - posterpresentationer (börjar 12.40) och happenings i foajén. 

13.30-14.30 - Konsten att gå på vattnet
Förhållandet mellan konst och forskning samt aktuella exempel på hur konstnärer forskar, samt hur konstnärliga metoder och metodologier används inom forskning Karin Hansson, forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. 

14.30-15.00 Kaffe, mingel

15.00-16.00 - Presentationer av aktuell forskning inom Region Gävleborg

  • Ylva Strömbom, studierektor, HR regionstab, doktorand - Cognitive behavioral therapy for frequent attenders in primarycare
  • Annika Öst Nilsson, arbetsterapeut, Dagrehabiliteringen, doktorand - Att vara arbetskamrat eller chef till en kollega som återgår i arbete efter stroke: En utmaning som underlättas genom samarbete och flexibilitet 
  • Kim Gunnarsson, överläkare kirurgi, doktorand - Nationell epidemiologisk genomgång av rupturerade aortaaneurysm (rAAA) i Sverige under 20 år
  • Niels Ganzer,övertandläkare, specialisttandvården ortodonti,doktorand - Miniskruvar som förankringsförstärkning vid tandreglerings-behandlingar

16.00-16.15 Avslut med prisutdelning för vinnande poster