FoU-dagen 2018

Välkommen till 2018 års forsknings- och utvecklingsdag som arrangeras av Centrum för forskning och utveckling, Region Gävleborg den 11 oktober 8.30-16.15.

Arrangemanget vänder sig till dels medarbetare, chefer och politiker inom organisationen, men även till de organisationer vi samverkar med. I programmet ingår två externa föreläsare Martin Tondel, Uppsala universitet och Karin Hansson, Stockholm universitet.

Tjernobylolyckan – vad hände sen?

Martin Tondel, docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet. Foto: Peter Palm

Den 26 april 1986 inträffade Tjernobylolyckan i Ukraina, dåvarande Sovjetunionen. Radioaktiva ämnen spreds över stora delar av Europa där Sverige var ett av de länder som fick störst nedfall. De första åren efter olyckan var intresset stort i media och befolkningen ställde berättigade frågor om vilka medicinska risker som kunde befaras. Innebar Tjernobylolyckan en ökad risk för cancer i befolkningen i de mest nedfallsdrabbade länen? Att med epidemiologiska metoder försöka kvantifiera cancerrisken är väsentligt för att erhålla mer kunskap om lågdosstrålningens medicinska effekter. Betydelsen av lågdosstrålnings inverkan på cancerförekomsten är omdebatterad, men frågan är viktig, då en påvisad sådan risk kan påverka gällande gränsvärden för befolkningen. Tjernobylolyckan har på ett genomgripande sätt påverkat vår syn på strålningens risker och även beredskapsplaneringen runt kärnkraftverken i Sverige. Martin Tondel, docent vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset, har studerat konsekvenserna av Tjernobylolyckan och kommer att sammanfatta resultaten av sin forskning under 30 års tid.

Konsten är att gå på vattnet

Karin Hansson, konstnär, forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. Foto: Privat

Mot bakgrund av de senaste decenniernas satsningar på konstnärlig forskning aktualiseras diskussionen om vetenskapens roll. Denna föreläsning reder ut förhållandet mellan konst och forskning samt ger aktuella exempel på hur konstnärer forskar, samt hur konstnärliga metoder och metodologier används inom forskningen.

Dessutom kommer flera projekt att lyftas fram i syftet att föra fram de forsknings- och utvecklingsarbeten som pågår i Region Gävleborg. Dessa arbeten presenteras genom muntliga föreläsningar och muntliga posterpresentationer.

Förmiddag - Presentationer av aktuell forskning inom Region Gävleborg

  • Linda Willén, specialistläkare onkologi, doktorand - Educational level and management and outcomes in non-small cell lung cancer. A nationwide population-based study
  • Hampus Stigbrand, överläkare ortopedi, doktorand - Excellent results with a new compressive shell in acetabular impaction bone grafting
  • Kerstin Bergroth, lärare, Forsa folkhögskola - Att leva med afasi - efter specialkurs på folkhögskola
  • Karolina Gullsby, mikrobiolog, klinisk mikrobiologi, doktorand - Molekylär typning och resistensdetektion av Mycoplasma pneumoniae
  • Karin Tillberg Mattsson, forskningsledare, FoU-välfärd, forskare - International tourism entrepreneurs in Swedish peripheries: compliance and collision with public tourism strategies

Eftermiddag - Presentationer av aktuell forskning inom Region Gävleborg

  • Ylva Strömbom, studierektor, HR regionstab, doktorand - Cognitive behavioral therapy for frequent attenders in primary care
  • Annika Öst Nilsson, arbetsterapeut, dagrehabilitering, doktorand - Att vara arbetskamrat eller chef till en kollega som återgår i arbete efter stroke: En utmaning som underlättas genom samarbete och flexibilitet
  • Kim Gunnarsson, överläkare kirurgi, doktorand - Nationell epidemiologisk genomgång av rupturerade aortaaneurysm (rAAA) i Sverige under 20 år
  • Niels Ganzer, övertandläkare, specialisttandvård ortodonti, doktorand - Miniskruvar som förankringsförstärkning vid tandregleringsbehandlingar

Muntliga posterpresentationer (cirka 5 minuter) börjar 12.40 i foajén i samband med lunch.

Anmälan

Anmälan är öppen för anställda i Region Gävleborg.

Varmt välkommen med din anmälan!