Forskning angår alla

- Samverkan över olika gränser blir allt viktigare för att kunna göra stora och bra studier. Därför är det med stor glädje som jag välkomnar er till denna forskningsdag. Jag hoppas att den ska inspirera och bidra till att vi tillsammans kan göra stordåd i framtiden.

Med de orden öppnade Eva Lindberg (S), ordförande i regionstyrelsen, den forskningsdag som Region Gävleborg anordnade den 12 april. 

Regina Bendrik tillsammans med Catrine Isehed var några av de som deltog på forskningdagen.

Och visst blev det en inspirerande dag. Ett drygt tiotal läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, logopeder, sjukhusfysiker, miljötoxikologer och psykologer föreläste om vitt skilda ämnen. Först ut var Lars Wallin, professor i omvårdnad vid Landstinget Dalarna och Högskolan i Dalarna, som berättade om sin forskning mot kunskapsimplementering och patientsäkerhet.

Peter Magnusson, överläkare inom hjärtsjukvården i Region Gävleborg, var också på plats och presenterade sitt avhandlingsarbete om hypertrofisk kardiomyopati. I denna har han studerat riskfaktorer för livshotande hjärtrytmrubbningar och hur plötslig död kan hindras med implanterbar defibrillator.

 - Det är verkligen roligt att få vara med på årets forskningsdag, förutom att den är full av energi, ger den inspiration och bidrar till nyfikenhet, säger Peter Magnusson.

Forskningsdagen samlade cirka 130 deltagare, däribland regionala företrädare från forskningsrådet och biobankcenter, representanter från Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Hälsinglands utbildningsförbund, samt olika samarbetspartners, forskare och doktorander.

Förutom föreläsningar bjöds det på mingel och minimässor där forskare och doktorander presenterade sina studier och pågående avhandlingsprojekt.

Forskning för att bidra till samhällsutvecklingen

Initiativtagare till forskningsdagen är Katarina Wijk, Region Gävleborgs forskning- och utvecklingschef samt samhällsmedicinska chef.

- Forskningen är otroligt viktig för Region Gävleborg. Vi befinner oss i en väldigt kunskapsintensiv sektor och kunskap, och spetskompetens är en förutsättning för att lösa samhällsutmaningar och bidra till samhällsutvecklingen, säger Katarina Wijk.

Katarina Wijk berättar att Region Gävleborg har tagit fram en ny policy för forskning och utveckling. En grundbult i policyn är ha ett nära och gott samarbete med samhällsaktörer inom bland annat högskolor, universitet, myndigheter och näringsliv.

- Vi ska bidra till en kreativ forskningsmiljö, stödja och stimulera forskning och systematiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, säger Katarina Wijk.

Årets forskningsdag fokuserade på hälso- och sjukvård. Redan till nästa år är tanken att forskningsdagen även ska innehålla forskning med inriktning mot regional utveckling, som till exempel infrastuktur, kultur och så vidare.