FoU-dag

Vart annat år arrangeras en FoU-dag, där Region Gävleborgs medarbetare presenterar pågående forsknings- och utvecklingsprojekt och inbjudna forskare föreläser.

Arrangemanget vänder sig till dels medarbetare, chefer och politiker inom organisationen, men även till de organisationer vi samverkar med.