Doktorandseminiarium

Seminarierna är till för dig som medarbetare under forskarutbildning med finansiering av, eller associering till, Region Gävleborg. Alla seminarier hålls på fredagar 13.00-15.00 på Centrum för forskning och utveckling, ingång 11, plan 8. Välkomna!

Höstterminen 2019

Fredagen den 27 september: RCT designer och kliniska studier, Michael Bergqvist, överläkare, professor.

Fredagen den 25 oktober: Enkätmetodik, Dag Rissén, forskningshandledare, fil dr.

Fredagen den 29 november: Hur gör man bra grafer, tabeller, flödesscheman med mera, Krister Ågren, statistiker, fil mag, CFUG.

Fredagen den 13 december: Arkiv och informationshantering i en ny kontext - vad gör vi med våra forskningsdata? Maria Kallberg Khanahmadi, enhetschef, fil dr.

Kontakt

Har du frågor kring doktorandseminarier, kontakta gärna forskningshandledare Lennart Fredriksson, lennart.fredriksson@regiongavleborg.se