Doktorandseminiarium

Seminarierna är till för dig som medarbetare under forskarutbildning med finansiering av, eller associering till, Region Gävleborg. Alla seminarier hålls på fredagar 13.00-15.00 på Centrum för forskning och utveckling, ingång 11, plan 8. Välkomna!

Vårterminen 2020

Fredag 31 januari 13.00-15.00 - Att skriva avhandlingskappa. Lennart Fredriksson, forskningshandledare, fil dr. Seminariet hålls i CFUG:s konferensrum på plan 8 i Hiltonhuset
 
Fredag 21 februari 13.00-15.00 - Icke-parametriska statistiska metoder. Hans Högberg, statistiker, fil dr. Seminariet hålls via videolänk i lokal Älgen som ligger på plan 3 i Hiltonhuset.
 
Tisdag 31 mars - torsdag 2 april - Skrivardagar för anmälda doktorander på Västerbergs folkhögskola.
 
Fredag 24 april 13.00-15.00 - Att arbeta med stora databaser. Lina Hedman, utredare, fil dr. Lokal ej klar ännu.
 
Fredag 15 maj - Inget program fastställt ännu.

Kontakt

Har du frågor kring doktorandseminarier, kontakta gärna forskningshandledare Lennart Fredriksson, lennart.fredriksson@regiongavleborg.se