Doktorandseminiarium

Seminarierna är till för dig som medarbetare under forskarutbildning med finansiering av, eller associering till, Region Gävleborg.

Våren 2022

Fredag 29 april 13.00–15.00,”Från vetenskaplig frågeställning till statistisk metod”. Catharina Apelthun, statistiker, talar om hur man konkretiserar en vetenskaplig frågeställning för att kunna avgöra lämplig statistisk metod.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Centrum för forskning och utveckling om du har frågor eller önskemål om vad framtida seminarier ska innehålla.

Kontakt

Frågor kring doktorandseminarier kan skickas till dag.rissen@regiongavleborg.se