Doktorandseminiarium

Seminarierna är till för dig som medarbetare under forskarutbildning med finansiering av, eller associering till, Region Gävleborg.

Hösten 2020

Under hösten 2020 pausar vi doktorandseminarierna. Vi ber att få återkomma med tider och teman för 2021.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Centrum för forskning och utveckling om du har frågor eller önskemål om vad framtida seminarier ska innehålla.

Kontakt

Frågor kring doktorandseminarier kan skickas till cfug@regiongavleborg.se