Doktorandseminiarium

Seminarierna är till för dig som medarbetare under forskarutbildning med finansiering av, eller associering till, Region Gävleborg. Alla seminarier hålls på fredagar 13.00-15.00 på Centrum för forskning och utveckling, ingång 11, plan 8. Välkomna!

Vårterminen 2019

Fredag den 1 februari : Introduktion till Hälsoekonomi, Tharshini Thangavelu, utredare på Samhällsmedicin och doktor i nationalekonomi.
 
Fredag den 1 mars: Litteraturöversikter-inte finns det väl bara en metod?, Ulrika Östlund, forskningshandledare och medicine doktor. 
 
Fredag den 29 mars: Registerforskning, Andreas Palm, överläkare och medicine doktor. 
 
Fredag den 3 maj; Observationer-att samla kvalitativa data i en Grounded Theory studie, Harris Koufidis, överläkare och doktorand.

 

Kontakt

Har du frågor kring doktorandseminarier, kontakta gärna forskningshandledare
Lennart Fredriksson, lennart.fredriksson@regiongavleborg.se