Utbildningar och seminarier

Centrum för forskning och utveckling arrangerar utbildningar, seminarier och FoU-dagar. Internt erbjuds utbildningar i forskningsmetodik och seminarier för doktorander.