Publikationer

Här hittar du en sammanställning över de publikationer av anställda i Region Gävleborg som inkommit till CFUG de senaste åren.

Det finns försvarade avhandlingar, framlagda uppsatser/projektarbeten och publicerade artiklar.


 
Artiklar   Avhandlingar
Licentiatavhandlingar