Screening förebygger ovanlig livmoderhalscancer

Bengt Andrae arbetar till vardags som överläkare vid kvinnokliniken på Gävle sjukhus. Hans forskning visar att även ovanliga typer av livmoderhalscancer effektivt kan förebyggas genom screening.

Screening innebär undersökning av ett större antal människor för att hitta en sjukdom innan den har gett symtom. I Sverige kallas samtliga kvinnor mellan 23 och 64 år till gynekologisk cellprovskontroll, även kallad cellprovtagning. Genom cellprovskontroll kan man upptäcka behandlingsbara cellförändringar och tidiga stadier av livmoderhalscancer.

Vad handlar din forskning om?

- Det huvudsakliga målet med screening för livmoderhalscancer är att upptäcka och behandla cellförändringar som annars riskerar att leda till cancer. Tidigare studier har visat att screening minskar risken för de vanligaste typerna av livmoderhalscancer, men kunskapen om kopplingen mellan screening och risken för ovanliga typer av cancerformer har varit begränsad. Vi behöver mer vetskap om varför kvinnor får livmoderhalscancer trots att det finns ett organiserat screeningprogram, säger Bengt Andrae.

Varför behövs det mer kunskap om screening?

- Cellprovtagning förebygger livmoderhalscancer men ger också förbättrad prognos och möjlighet att bevara fertiliteten genom tidig diagnostik av invasiv cancer. Det gäller att nå rätt personer i rätt tid med rätt metod och kunna behandla det man hittar utan att orsaka skada. Om något går fel måste man veta om det är riktlinjerna eller genomförandet som brister. Eftersom man riktar sig till hela den friska befolkningen måste man vara säker på att man gör rätt saker, ändra det som behövs och behålla det som fungerar. Det är därför viktigt med pålitliga data och jämförelsematerial.

Hur har du gått tillväga?

- Jag, tillsammans med min forskargrupp vid Karolinska Institutet, har tittat på alla svenska fall av livmoderhalscancer från under perioden 2002-2011. Av dessa drygt 4 200 fall identifierades 338 som tillhörde de ovanliga typerna av livmoderhalscancer. Vi har studerat tidig diagnostik för olika typer av cancer i olika åldrar och hur vi kan förhindra att sjukdomen uppkommer, och inte minst har vi analyserat jämförelser med friska populationskontroller, säger Bengt Andrae.

Vad har resultaten visat?

- Forskningen visar att även ovanliga typer av livmoderhalscancer effektivt kan förebyggas genom screening. Kvinnor som hade lämnat cellprov de två senaste gångerna de kallats till screening hade mer än 75 procent minskad risk för så kallad adenoskvamös livmoderhalscancer och 65 procent minskad risk för andra ovanliga typer av livmoderhalscancer. Siffrorna har jämförts med kvinnor som inte hade lämnat cellprov alls. Att lämna cellprov är alltså jätteviktigt, och vi kommer att studera övergången till den nya analysmetoden med tester för HPV (humant papillomvirus) så att det sker på ett säkert sätt i hela landet.