Johanna Sulku, klinisk apotekare på Gävle sjukhus

Mindre lidande om KOL-patienter inhalerar rätt

Läkemedel är ofta effektiva – men då måste de användas på rätt sätt. Johanna Sulku, klinisk apotekare på Gävle sjukhus, har forskat kring hur KOL-patienter använder inhalator och att det ofta blir fel.

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en sjukdom som påverkar lungorna och luftvägarna. Sjukdomen gör att den drabbade får svårare att andas och orkar mindre. KOL utvecklas långsamt under flera år och orsakas framför allt av tobaksrökning. Med behandling minskar oftast besvären.

Enligt Socialstyrelsen lever 400 000-700 000 människor i Sverige med KOL. Nästan 3 000 människor i Sverige dör varje år av lungsjukdomen. Forskning vid universiteten i Göteborg och Umeå visar att antalet svåra fall har minskat betydligt på senare år mycket tack vare att allt färre röker.

De flesta gjorde fel

Det är skillnad på att inhalera och att inhalera på rätt sätt. Det är tydligt när det gäller användning av inhalatorer som KOL-patienter behöver för sin sjukdom. Forskningens fokus har också legat på läkarnas förskrivning, att inhalationsläkemedel som patienterna får innehåller rätt substanser.

Av Johanna Sulkus avhandling framgår det att av de 571 patienter i Avesta, Gävle och Uppsala som deltog i studien gjorde de flesta minst ett fel vid medicinering genom inhalator. Patienter som kombinerade olika inhalatorer gjorde oftare fel jämfört med patienter som använde en inhalator.

Under två års tid samlades data in genom lungfunktionstester, frågeformulär, labprover och filmning av patienters inhalationsteknik.
– Det var då intressant att se att många blivit bättre på att använda inhalator när de kom tillbaka efter cirka ett år, säger Johanna.

Inte alltid lätt att göra rätt

Det är inte helt enkelt att använda en inhalator rätt. Det har Johanna viss förståelse för:
– Är det till exempel pulverinhalator som gäller ska inandningen ske snabbt och kraftigt i början. Är det däremot sprayinhalator ska man andas in lugnt och stabilt.

Att lära KOL-patienter att inhalera rätt ger stora vinster i form av minskat lidande och Johanna Sulku delar med sig av sina kunskaper i medicinska tidskrifter och apotekarnätverk. Erfarenheten från forskningen sprids vidare för att fler patienter ska kunna sköta sin medicinering på rätt sätt.

Vägen till doktorstiteln har inte varit spikrak för Johanna. I hemlandet Finland var hon receptarie och flyttade till Sverige 2004 när maken fick kontrakt med elithockeyklubben Brynäs i Gävle. En skada stoppade ishockeykarriären men familjen Sulku blev kvar i Gävle. Det ledde bland annat till att Johanna utbildade sig till apotekare vid Uppsala universitet där hon också bedrivit forskningen.
Idén med att börja forska kring KOL-patienters inhalationsteknik fick Johanna som klinisk apotekare inom lungverksamheten vid Gävle sjukhus.
– Jag såg att det fanns brister i följsamhet till behandlingsrekommendationer och att patienterna inte använde inhalatorer rätt. Sedan blev jag uppmuntrad av det regionala KOL-projekt som skulle startas, också det kopplat till Uppsala universitet, säger hon.

Johanna är mycket glad över att ha fått denna möjlighet att forska.
– Det har varit en unik möjlighet att under drygt åtta år ha fått kompetensutveckling på halvtid. Jag har lärt mycket om ämnet som jag har forskat kring men också om mig själv som person.

Och fortsättning kan följa:
– Jag har sökt medel från Region Gävleborgs Centrum för utveckling och forskning för närmare studier kring specifika fel i inandningskraften hos patienterna. Jag vill gärna följa upp det tidigare arbetet med att göra objektiva bedömningar, säger Johanna Sulku.