Gävleforskare testar ny metod för att upptäcka grön starr

I sin forskning testar ögonläkaren Camilla Sandberg Melin en ny metod för att upptäcka och följa sjukdomen glaukom, eller grön starr som den också kallas, över tid.

-Vid grön starr förloras nervtrådar gradvis vilket leder till att synfältet långsamt krymper. Eftersom det går långsamt vänjer sig hjärnan och kompenserar för små synfältsbortfall. Därför märker de flesta inte av sjukdomen förrän den har pågått en längre tid samt att synfältsbortfallen blivit stora och märkbara, säger Camilla Sandberg Melin.

Näthinnan kan liknas vid en tapet på insidan av ögat. I den finns miljontals nervceller. Från nervcellerna utgår i sin tur de nervtrådar som förser hjärnan med information om vad ögat ser. Det är när dessa nervtrådar slutar att fungera som man får bortfall i synfältet och nedsatt syn.

-Det går inte att återskapa en nervtråd som skadats av grön starr. Därför är strategin för sjukvården att hålla den vid liv så länge som möjligt, säger Camilla Sandberg Melin.

Kliniska studier på patienter

Synfältsundersökning är en viktig undersökning både för att ställa diagnos och för att följa sjukdomsutvecklingen. Ett problem med synfältsundersökning är att den tar lång tid att genomföra. Den kräver även en aktiv medverkan från patienten.

-I min forskning har jag testat en ny metod som är enkel, snabb och som kräver lite resurser. Den går ut på att mäta mängden nervtrådar i synnerven med hjälp av en apparat som kallas för Optisk koherenstomografi (OCT), säger Camilla Sandberg Melin.

OCT är en apparat som använder ljusvågor för att avbilda vävnader i ögat.

Totalt har studier genomförts på ett 40-tal patienter i Gävle.

Ni har även utvecklat en algoritm?

-Ja, det stämmer. Från OCT-apparaten får vi rådatat. Enkelt utryckt består det av en tredimensionell bild av ögat. Därefter, används algoritmen, som vi kallar Pigment epithelium central Limit-Inner limit of the retina Minimal Distance (PIMD), för att mäta mängden nervtrådar i ögats synnerv, säger Camilla Sandberg Melin.

Som en del i sin forskning har hon utfört mätningar på ögon med grön starr för att se om det finns något mätfel med nya metoden. Det visade sig vara mycket litet.

-Det innebär att den här metoden kan användas för att genomföra upprepade mätningar av nervtrådar över tid. Det är viktigt för att kunna följa patientens sjukdomsförlopp, säger Camilla Sandberg Melin.

Utifrån sjukdomsförloppet väljs sedan rätt typ av behandling.

Stort intresse för forskningen

Intresset för Camilla Sandberg Melins forskning har varit stort. Bland annat har den i ett tidigt skede uppmärksammats med pris för bästa abstrakt om grön starr på den europeiska ögonkonferensen EVER (European Association for Vision and Eye Research) i Nice.

-Det är naturligtvis roligt. Det känns som ett erkännande, säger Camilla Sandberg Melin.

Den 20 december i år disputerar Camilla Sandberg Melin med sin avhandling om grön starr.

Fakta: Grön starr

Grön starr är en vanlig ögonsjukdom som orsakar synförlust och kan leda till blindhet. Enligt nordiska studier (Jonasson 2003 et al., Karvonen et al 2019, Kolko et al. 2015) har omkring 3-4 procent av befolkningen över 50 år och 10 procent av befolkningen över 80 år grön starr. De största riskfaktorerna är hög ålder och förhöjt tryck i ögat. Grön starr kan även vara ärftligt. Den enda behandlingen för sjukdomen är att sänka trycket i ögat, antingen genom ögondroppar, laserbehandling eller operation. Syftet med all behandling är att bromsa sjukdomsförloppet.

Läs mer om grön starr på 1177 Vårdguiden:
www.1177.se/sjukdomar--besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/syn/oppenvinkelglaukom-gron-starr