Forskarporträtt

Är du nyfiken på vilken forskning som bedrivs inom Region Gävleborg? Här får du möta några av forskarna och ta del av deras arbeten.