Om forskning

Forskning utgör en integrerad del av Region Gävleborg, det innebär att bedriva och skapa goda förutsättningar för forskning med hög kvalitet och med relevans för befolkningen.

För att kunna svara upp mot framtidens krav är det angeläget att de metoder som används i verksamheten är vetenskapligt utvärderade med bevisad effekt. Kunskapsstyrning innebär i detta sammanhang att genom forskning bidra till ny kunskap som sedan kan ligga till grund för beslut och utveckling.

Region Gävleborg ska medverka vid planering, finansiering och genomförande av kliniskt forskningsarbete, folkhälsovetenskaplig forskning samt forskning som bidrar till främjande av regional utveckling. Detta för att bibehålla och öka kompetens och kunskap i verksamheterna men också för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg (CFUG) har till uppdrag att stödja denna forsknings- och utvecklingsverksamhet. Till CFUG har förlagts ett Centrum för klinisk forskning och en forskningsmottagning. Forskningsverksamhet bedrivs i form av forskarutbildning, forskningstid för disputerad eller som FoU-projekt.