Finansiellt stöd av mindre omfattning

Här kan du söka finansiellt stöd av mindre omfattning. Ansökan görs löpande under hela året.

Medel av mindre omfattning kan sökas för etikprövning, kongress/resebidrag, startbidrag, språkgranskning av artikelmanus och tryck av poster.

En förutsättning är att du har en tillsvidareanställning inom Region Gävleborg, Folktandvården Gävleborg AB eller en anställning inom en hälso- och sjukvårdsverksamhet som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg. Det vill säga en privat vårdgivare som tillhandahåller sjukvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal och får för dessa tjänster ta ut patientavgifter.

Se blankett Ansökan om finansiellt stöd av mindre omfattning – Platina id 01-510573 (Word) för vidare anvisningar.

Ifylld ansökningsblankett skickas till cfug@regiongavleborg.se