Finansiellt stöd av mindre omfattning

Här kan du söka finansiellt stöd av mindre omfattning. Ansökan görs löpande under hela året.

Länk till ansökningsblankett(Word) finns nedan. Ifylld ansökningsblankett skickas via internpost till CFUG budstation 157. Du som sökande får sedan besked via mail.

En förutsättning är att du har en tillsvidareanställning inom Region Gävleborg, Folktandvården Gävleborg AB eller en anställning inom en hälso- och sjukvårdsverksamhet som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg. Det vill säga en privat vårdgivare som tillhandahåller sjukvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal och får för dessa tjänster ta ut patientavgifter.

Mindre medel kan vara etikansökan, kongress/resebidrag, startbidrag, språkgransking, tryck av poster.

Se blankett Ansökan om finansiellt stöd av mindre omfattning för vidare anvisningar.