Forskarutbildning

Som en förmån erbjuder Region Gävleborg sina medarbetare att inom sin tjänstgöring genomföra en forskarutbildning, finansierad av arbetsgivaren.

Omfattning för forskarutbildning beviljas i första steget med maximalt 50% av tjänstgöringsgraden i fyra (4) år för licentiat, därefter kan ytterligare tid sökas.

Region Gävleborgs syfte med att erbjuda medarbetare denna kompetensutveckling är att bidra till kunskapsproduktion, vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till höjd kompetensnivå inom organisationen. Forskarutbildningen kan avslutas med antingen licentiat- eller doktorsexamen.

Villkor

En förutsättning för att söka medel till en forskarutbildning är att du har en tillsvidareanställning inom Region Gävleborg, Folktandvården Gävleborg AB eller en anställning inom en hälso- och sjukvårdsverksamhet som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg. Det vill säga en privat vårdgivare som tillhandahåller sjukvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal och får för dessa tjänster ta ut patientavgifter.

För att söka medel från FoU-rådet för hälso- och sjukvård gäller att projektet rör klinisk forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Att söka till forskarutbildningen

  • En forskningsplan påbörjas och handledare utses. Ta gärna kontakt med forskningshandledare vid CFUG för vägledning och stöd.

  • Kommunikation sker med aktuellt lärosäte. Ta gärna kontakt med forskningshandledare vid CFUG för vägledning och stöd.

  • En forskningsplan upprättas.

  • En ansökan gällande finansiellt stöd från Region Gävleborg skrivs och lämnas in via Researchweb. Ansökan ska vara undertecknad av verksamhetschef/förvaltningschef.

  • FoU-rådet bedömer samtliga inkomna ansökningar, utifrån kriterierna; samhällsnytta, värde för Region Gävleborg, vetenskaplig kvalité och praktisk genomförbarhet.

  • Prioriteringsrådet beaktar FoU-rådets bedömningar och enas om ett förslag till beslut. 

  • Förslag till beslut diskuteras i koncernledningen och beslut fattas av regiondirektör.

  • Om finansiellt stöd från Region Gävleborg beviljas skrivs en överenskommelse mellan doktorand, verksamhetschef/förvaltningschef, och FoU-direktör. Gemensamt upprättas en plan där man sätter målen för hur forskarstudentens kunskap bäst kommer organisationen till gagn, både under och efter forskarutbildningen. Överenskommelsen innefattar även årlig rapportering.

Studera.nu - studera på forskarnivå

På webbplatsen studera.nu/forskarutbildning finns all information du behöver om forskarstudier och hur du blir doktorand.

Ansökan om finansiellt stöd

Ansökningsperioder

Ansökan sker i Researchweb.org

Läs mer om Ansökan, FoU-råd och Prioriteringsråd