Ansökan om forskningsfinansiering

Forskning är av stor betydelse för Region Gävleborgs verksamheter och länets utveckling. Som medarbetare vid Region Gävleborg har du möjlighet att söka finansiering för forskarutbildning, forskningstid som disputerad, FoU-projekt och finansiellt stöd av mindre omfattning. Klicka på någon av ikonerna nedan för att läsa mer.

Utlysning 2023: Ansökan inom hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling

Ansökningsperiod: 1 maj–1 juni 2022 - men ansökan kan förberedas tidigare.

Som medarbetare inom Region Gävleborg eller Folktandvården Gävleborg AB har du möjlighet att ansökan om finansiering för forskarutbildning och FoU-projekt för 2023.

Ansökan sker i Researchweb

 

Andra sätt att söka forskningsmedel

Utöver den finansiering av forskningen som sker med regionala medel, kan forskare inom Region Gävleborg söka bidrag från externa parter. För hantering av externa forskningsmedel finns en rutin som behandlar i tur och ordning uppstart, redovisning och avslut av externa medel i ett forskningsprojekt. Rutinen redogör även för de stödsystem som finns i ordinarie verksamhet gällande till exempel redovisning och balansering.

Extern personanknuten forskning, Region Gävleborg - rutin

Enskilda lärosäten utlyser också medel och erbjuder ofta stöd vid ansökan för forskningsfinansiering. Om du är doktorand eller forskare med anknytning till ett universitet eller högskola kan du kontakta ditt lärosäte och undersöka möjligheten.

Därutöver uppmuntras forskningsaktiva medarbetare att söka bidrag från externa parter. På så vis kan Region Gävleborg växla upp de egna medlen och få fram ännu mer forskning i Gävleborgs län. De stora utlysningarna sker ofta i Prisma, det är därför rekommenderat att du skapar ett personkonto. Region Gävleborg är godkänd medelsförvaltare i Prisma.

Region Gävleborg har inte ett eget Grants Office och därför är möjligheten till stöd vid ansökan av externa medel begränsad.

Regionala forskningsrådet Mellansverige utlyser årligen forskningsanslag till klinisk forskning för medarbetare vid regioner i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. För mer information, besök Regionala forskningsrådets webb.

Stiftelser och testamenten som är knutna till forskning vid specifika verksamhetsområden inom Region Gävleborg.

  • Klara Kvists testamente
  • Lennstrands fond
  • Majblommefonden
  • Sven Jerrings testamente
  • David Westlunds testamente
  • J och E Olssons gåvomedelsfond
  • Stiftelsen Gävle cancerfond

Om du är intresserad av att undersöka möjligheten att söka medel från någon av ovanstående fonder se runtinerna:

Fonder VO BUS - Majblommefonden, Sven Jerring, David Westlunds minnesfond, proffsfonden (Platina id 05-26557)

Rutin angående testamente från Klara Kvist (Platina id 05-190577)

De fyra statliga forskningsfinansierande myndigheterna har mycket information på sina respektive webbsidor. Bevaka därför gärna Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnovas för kommande utlysningar inom ditt område.

Enskilda lärosäten utlyser också medel och erbjuder ofta stöd vid ansökan för forskningsfinansiering. Om du är doktorand eller forskare med anknytning till ett universitet eller högskola kan du kontakta ditt lärosäte och undersöka möjligheten.

Därutöver uppmuntras forskningsaktiva medarbetare att söka bidrag från externa parter. På så vis kan Region Gävleborg växla upp de egna medlen och få fram ännu mer forskning i Gävleborgs län. De stora utlysningarna sker ofta i Prisma, det är därför rekommenderat att du skapar ett personkonto. Region Gävleborg är godkänd medelsförvaltare i Prisma.

Region Gävleborg har inte ett eget Grants Office och därför är möjligheten till stöd vid ansökan av externa medel begränsad.

Det finns många stiftelser och fonder att söka medel från. Här listas några som tidigare har haft utlysningar.

Agneta Prytz-Folkes & Gösta Folkes stiftelse
Alzheimersfonden
Anna Cederbergs stiftelse
Aroseniusfonden
Astma- Allergi- och KOLsjuksköterskeföreningen
Barncancerfonden
Blodcancerförbundet
British Society for Antimicrobial Chemotherapy
Cancerfonden
Ekhagastiftelsen
European Molecular Biology Organization, EMBO
Familjen Erling-Perssons Stiftelse
Folke Bernadotte Stiftelsen
Forska utan försöksdjur
Henning och Johan Throne-Holsts Stiftelse
Hjärnfonden
Hjärt-Lungfonden
Hudfonden
Jane och Dan Olssons Stiftelse för Vetenskapliga ändamål
Jeanssons Stiftelser
Jerringfonden
Juvenile Diabetes Research Foundation, JDRF
Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
Kunskaps och Kompetensstiftelsen, KKS
Lindhés Advokatbyrå AB
Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse
Lisa och Johan Grönbergs Stiftelse
Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning
Marie Skłodowska-Curie Actions
Marianne och Markus Wallenbergs Stiftelse
Mary Béves Stiftelse för Barncancerforskning
Mediel
Nordic Collage of Caring Science Forskningsfond, NCCSF
Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Novo Nordisk Fonden
Ollie och Elof Ericssons Stiftelser
Ottarfonden
Parkinsonfonden
P. O. Zetterlings stiftelse
Radiumhemmets Forskningsfonder
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård
Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
Stefan och Martina Ränks donation
Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond 
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Stiftelsen Promobilia
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
Svenska Diabetesstiftelsen
Svenska Institutet
Svenska Läkaresällskapet
Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
Svensk sjuksköterskeförening
Sveriges Lungsjuksköterskors Intresseförening
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges Ögonläkarförening
The Marfan Foundation
Wenner-Gren Stiftelserna