Centrum för forskning och utveckling

Forskning förbättrar möjligheten till god kvalitet och utgör en nödvändig länk i kedjan att ta fram och tillämpa nya vetenskapliga rön.

Centrum för forskning och utveckling har till uppgift att skapa goda förutsättningar för att bedriva forskning inom hela Region Gävleborg. Förvaltningen ska bidra till en kreativ forskningsmiljö, stödja och stimulera forskning och systematiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund.

Förvaltningen Centrum för forskning och utveckling har samverkansavtal med både Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.