Forskning och samhällsmedicin

Forskningen är en viktig del i att lösa samhällsutmaningar och bidrar till samhällsutveckling. Inom Region Gävleborg ska vi bedriva forskning med hög kvalitet och med relevans för befolkningen.

För att kunna svara upp mot framtidens krav är det angeläget att de metoder som används är vetenskapligt utvärderade, med bevisad effekt. Kunskapsgenerering är därför en viktig uppgift för Region Gävleborg.

Region Gävleborg ska medverka vid planering, finansiering och genomförande av kliniskt forskningsarbete, folkhälsovetenskaplig forskning samt forskning som bidrar till främjande av regional utveckling. Detta för att bibehålla och öka kompetens och kunskap i verksamheterna men också för att vara en attraktiv arbetsgivare.