Ansökningsformulär stöd till energikartläggning

Ansökningsformulär

 Antal anställda. Ange andelen kvinnor/män

 Antal anställda. Ange andelen kvinnor/män

 Företagets energianvändning uppdelat på energislag i kWh  

 Företagets energianvändning uppdelat på energislag i kWh  

Har ert företag beviljats så kallat försumbart stöd (även kallat de minimis) i år eller under det två föregående åren?
Vill ni ha information om möjligheter att söka investeringsstöd?
Hur fick ni kännedom om konsultstödet?

Ansökningar hanteras löpande. Ni blir kontaktad av Region Gävleborg efter inskickad ansökan.

Vid frågor eller funderingar kontakta:

Lina Andersson
Strateg/projektledare
076-1257303
lina.e.andersson@regiongavleborg.se


Ansökningar hanteras löpande. Ni blir kontaktad av Region Gävleborg efter inskickad ansökan.

Vid frågor eller funderingar kontakta:

Lina Andersson
Strateg/projektledare
076-1257303
lina.e.andersson@regiongavleborg.se

Uppgifterna du lämnar i formuläret kan komma att delas med en tredje part.  Detta är i första hand våra samverkansaktörer i kommuner och regioner. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter

* = obligatoriskt fält

Uppgifterna du lämnar i formuläret kan komma att delas med en tredje part.  Detta är i första hand våra samverkansaktörer i kommuner och regioner. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter

* = obligatoriskt fält


Arbetet är en projektfinansierad satsning där Region Gävleborg under fem år driver ett ramprojekt för företagsstöd cirkulär ekonomi och finansieras av Europeiska regionalfonden och regionala utvecklingsmedel. Detta möjliggör att Region Gävleborg kan erbjuda insatser till länets företag som ska bidra till en grön och cirkulär omställning.