Max 18

Här presenteras några exempel på statistik om barn och unga. Uppgifterna kommer från Barnombudsmannen.

Här presenteras några exempel på statistik om barn och unga.

Barnombudsmannen (BO) har samlat statistik om barns och ungas levnadsförhållanden i Sverige. Med filtret kan man välja att dela upp statistiken efter kön, geografiskt område, bakgrundsvariabler och tidsperiod och presentera det som linjediagram, stapeldiagram eller tabell.

Uppgifterna kommer från Barnombudsmannen.

Öppna sidan i helskärm.