Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Gävleborg

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation.

Enkäten täcker ungas vanor och attityder inom skola, fritid, in­flytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Kommunerna i Gävleborg deltog senast 2019 i denna enkätundersökning. Mer bilder med resultat från LUPP i Gävleborg kan hämtas via Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). Gävleborg (Excel online*) Här presenteras ett antal nyckelvariabler för ungdomarna i årskurs 8 och 2 på gymnasiet efter skolkommun.

 * Länken öppnar en sida i Excel Online. Läs här vilka webbläsare och plattformar som har stöd för Excel Online.