Hälsoekonomiska beräkningar

Hälsoekonomiska beräkningar av förebyggande arbete - exempel från Hälsokalkylatorn.

Den regionala sammanställningen "Hälsoekonomiska beräkningar av förebyggande av förebyggande arbete - exempel från Hälsokalkylatorn", kan fungera som ett stöd för prioriteringar av insatser. Det kan vara av intresse för att se de möjliga besparingarna i kostnader om befolkningens levnadsvanor förändras.

Sammanställningen baseras på Hälsokalkylatorn med statistik från Folkhälsomyndighetens enkät "Hälsa på lika villkor" (HLV) gällande för riket och för Gävleborgs län. Utgångspunkterna är fyra riskfaktorer för hälsa: Fetma, daglig rökning, fysisk inaktivitet och riskbruk av alkohol.

Du kan antingen använda hela sammanställningen eller välja ut delar av den. Du kan också göra egna beräkningar i respektive verktyg.

Samhällsekonomiskt - illustration Besparingar - illustration

Vid frågor kring sammanställningen vänligen kontakta:
Johanna Alfredsson
026-15 50 24
johanna.alfredsson@regiongavleborg.se

Vid frågor kring det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet vänligen kontakta
Camilla Larssen
026-27 92 77 
camilla.larssen@regiongavleborg.se