Folkhälsostudio

Här presenteras några exempel på rörlig folkhälsostatistik med tidsserier för Gävleborg. Uppgifterna kommer från Folkhälsomyndighetens FolkhälsoStudio.

Uppgifterna kommer från Folkhälsomyndighetens FolkhälsoStudio.

Behörighet till gymnasieskolan

 

Allmän hälsa

Medellivslängd

 

Hjärtinfarkt dödlighet

 

Hjärtinfarkt insjuknande länsnivå

 

 

Tobakskonsumtion

 

Förutom kartor kan man via Folkhälsostudio välja linjediagram och tabeller inom ett flertal ämnesområden och när det gäller såväl livsvillkor som hälsoutfall.

Folkhälsomyndighetens Folkhälsostudio.

Manual till Folkhälsostudio