Befolkningsprognos

Statistiska centralbyrån gör varje år en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp.

Region Gävleborg har beställt en befolkningsprognos för länet 2017 och tagit fram ett bildunderlag för länet och länets kommuner som presenteras i underlag och länk nedan -

 

 

Befolkningsprognos 2016-2050 Gävleborgs län och dess kommuner (Excel Online *).  I dokumentet kan du exempelvis byta prognosår, välja kommun, kön eller ta fram en befolkningspyramid. 

* Länken öppnar en sida i Excel Online.
Läs här vilka webbläsare och plattformar som har stöd för Excel Online.