Fakta Gävleborg

Under Fakta Gävleborg presenteras en del statistik om arbetsmarknaden, uppföljning av indikatorer för regional utveckling i Gävleborg, bearbetningar av resultat från exempelvis den nationella folkhälsoenkäten och skolelevers drogvanor.

En del bearbetat material redovisas här. Vi presenterar eller länkar också till en del statistiksamlingar som finns ,exempelvis Folkhälsomyndighetens Folkhälsostudio, Kolada, Vården i siffror samt SCB:s statistikdatabas.