Yrk In Gävleborg

Region Gävleborg är en av fyra regioner som deltar i det ESF-finansierade samverkansprojektet Yrk In. Sveriges kommuner och regioner, SKR, leder projektet i spåren av Plug In och fokus ligger på att bredda rekryteringen till gymnasieskolans yrkesprogram. Särskilt fokus läggs på att stärka kopplingen till introduktionsprogrammen.

Gävleborg upplever ett läge där arbetslivet söker arbetskraft samtidigt som arbetslösheten i länet är hög. Den så kallade missmatchen är stark i Sverige och än starkare i Gävleborgs län. Utifrån Semaforens arbete har bristyrken identifierats i länet på gymnasienivå. Bland dessa finns bland annat fordonsmekaniker, elektriker, kock och processoperatör.

En stor del av de arbetssökande saknar den utbildning och kompetens som arbetslivet söker. Unga som väljer och genomför ett nationellt yrkesprogram idag har goda förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden. En av utmaningarna är dock att för få söker och går igenom de utbildningar som arbetsmarknaden behöver.

Yrk In arbetar för att synliggöra yrken och yrkesutbildningar i syfte att öka kunskapen om dom och höja deras status. För att lyckas med detta ingår att utveckla studie- och yrkesvägledningen samt arbeta för minskade könsstereotypa val. Utifrån Plug Ins framgångsfaktorer arbetar projektet för att utveckla och säkerställa yrkesprogrammens förmåga att tillgodose alla elever en kvalitativ utbildning.

Målet i projektet är att fler tjejer och killar ska bli behöriga till, söka och påbörja en utbildning på gymnasieskolans yrkesprogram samt att fler tjejer och killar ska slutföra dessa med en examen eller en plan för yrkeslivet.

Skolor och kommuners medverkan i projektet sker i form av tvååriga delprojekt som genomförs i den egna verksamheten och insatserna som tas fram ska implementeras i verksamheten efter projektets slut.