Nationell valideringskonferens 23–24 mars

Välkommen till den nationella valideringskonferensen Att praktiskt arbeta med validering! Konferensen vänder sig till dig som arbetar operativt med att genomföra validering eller som utvecklar metoder för validering.

Syftet med konferensen är att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte via rundabordssamtal om det operativa genomförandet av validering, inom både utbildning och arbetsliv.

Konferensen är avgiftsfri och varar lunch till lunch den 23–24 mars. Det går att delta i konferensen såväl fysiskt på Radisson Blu i Göteborg som digitalt via Teams. Antalet platser är begränsat till 120 personer på plats i Göteborg och 100 på Teams.

Läs mer och anmäl dig: Nationell valideringskonferens 23–24 mars