Inspirationsdag Validering fredag 16 april 2021

Validering Gävleborg bjuder in dig som är yrkesverksam inom validering vid Gävleborgs vuxenutbildning till en regional, digital inspirationsdag som genomförs fredag 16 april 2021.

Dagen genomförs i samverkan mellan länets vuxenutbildningar och Validering Gävleborg.

Anmälan

Anmäl dig här: Regional inspirationsdag Validering 

Förbered dig gärna innan med att genomföra Skolverkets webbkurs ”Valideringsarbete i teori och praktik”.  Du hittar utbildningen här: Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

Inspirationsdagen bjuder på information om nyheter inom valideringsarbetet, både nationellt och regionalt. Under eftermiddagen kommer du bli indelad i en workshop tillsammans med deltagare som har samma yrkesfunktion som dig och ni får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter.

Program

10.00–10.10 Välkommen och kort bakgrund till inspirationsdagen - Marianne Andrén, strateg, Validering Gävleborg.

10.10–10.30 Vad är validering? – Utbildning, validering och prövning - Kerstin Olsson Palmqvist, biträdande rektor, Vuxenutbildningen Hudiksvall.

10.30–11.00 Det nationella valideringsuppdraget - Svante Sandell, utredare, Myndigheten
för yrkeshögskola (MYH).

11.00–11.10 Paus.

11.10–11.40 Vikten av validering i regionalt kompetensförsörjningsarbete -Thomas Lundberg, strateg, Region Gävleborg.

11.40–12.00 Det regionala valideringsarbetet - Marianne Andrén, strateg, Validering Gävleborg.

12.00–13.00 Lunch.

13.00–13.30 Så här arbetar vi med validering vid några vuxenutbildningar i Gävleborg - Jane Myrberg, vårdlärare, vuxenutbildningen i Gävle Helena Westerlund Backhouse, vårdlärare, Vuxenutbildningen i Sandviken. Maria Fredin, studie- och yrkesvägledare, Vuxenutbildningen i Hudiksvall Kerstin Olsson Palmqvist, biträdande rektor, Vuxenutbildningen Hudiksvall.

13.30–14.15 Workshop i mindre grupper.

14.15–14.30 Återsamling och avslutning.