Konferenser & workshops

Här hittar du datum, tid och plats för våra konferenser, workshops och informationstillfällen under 2018.

Nationell valideringskonferens

13-14 november hölls en nationell valideringskonferens i Gävle. Temat var valideringens betydelse för regional kompetensförsörjning. Konferensen anordnades av Region Gävleborg, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) och Skolverket. 

Lyssna på ett inslag i P4 Gävleborg som sändes inför konferensen
Hanteringen av nyanländas kunskaper diskuteras under konferens i Gävle

Presentationer från konferensen

Branschvalidering av yrkeskompetens och den svenska referensramen för kvalifikationer - SeQF (pdf)
Kvalitet i validering (pdf)
Valideringsarbetet på nationell nivå (pdf)
RegioVux och validering (pdf)
Nationell valideringskonferens - Så här arbetar vi med validering ur ett regionalt perspektiv (pdf)
Från projekt till verksamhet (pdf)
Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (pdf)
Validering - Ett arbetsmarknadspolitiskt program (pdf)
Validering och Regional samverkan (pdf)
Validering Väst (pdf)
Validering Blekinge.pdf
Snabbare omvandlingstryck och branschöverskridande kompetenser (pdf)

Mall för registrering och uppföljning av validering (xlsx)