En kvalitetssäker valideringsprocess

Målet med Validering Gävleborg är att tydliggöra och skapa överblickbarhet av valideringsvägar i syfte att underlätta för personer att starta, genomgå och slutföra en kvalitetssäker validering. 

Ytterligare en aspekt är att låta personer genomgå eventuell kompetensutveckling samt erhålla dokument som är legitima på arbetsmarknaden och i övriga utbildningssystem.

  Klicka på bilden för att öppna den i full storlek.