Validering i praktiken – viktig universitetskurs till Gävle

Det finns ett stort behov i länet av att höja kompetensen inom området validering. Validering innebär att en persons kompetens synliggörs och bekräftas oavsett hur det har förvärvats.

Linköpings universitet har en kurs inom ämnet, Validering i praktiken 7,5 högskolepoäng, och till hösten går det att läsa kursen som en uppdragsutbildning med placering i Gävle.

Validering Gävleborg (Region Gävleborg) har en samordningsfunktion för spridning av information och kunskaps om validering. En längre tids arbete med att kursen ska erbjudas i Gävle har nu Validering Gävleborg lyckats med sitt uppdrag, kursen startar den 11 september. Uppdragsutbildningen är upphandlad av Skolverket och ges av Linköpings universitet med placering i Gävle.

- Den här möjligheten till kompetensutveckling är viktig för det fortsatta arbetet med Gävleborgs hållbara, strukturerade och långsiktiga valideringsarbete. Flera yrkesgrupper har efterfrågat den här typen av utbildning för att få kunskap i att validera människors kompetens så att de i sin tur kan komma vidare i arbetslivet eller till en utbildning, säger Marianne Andrén kompetensstrateg, Region Gävleborg.

Efterfrågan har varit stor från bland annat vuxenutbildningarna och Arbetsförmedlingen i regionen att höja kompetensen inom området validering, och nu är det möjligt. Kursen har tidigare endast erbjudits vid Linköpings universitet och Linnéuniversitet på uppdrag av Skolverket.

Kursen riktar sig till personer som är med i hela eller delar av valideringsprocessen, exempelvis personer som har studie- och yrkesvägledande funktioner, pedagoger, rektorer, utbildningsledare, handläggare inom Arbetsförmedlingen, branschbedömare med flera.

Anmälan är nu öppen och sista anmälningsdag är 31 maj. Kursen har 30 platser och är öppen för ansökningar från hela landet.

Mer information:
Validering i praktiken, 7,5 högskolepoäng (.pdf)
https://liu.se/artikel/uppdragsutbildning-validering-i-praktiken