Validering av kunskaper en väg till nytt jobb

Är du en av dem som blivit varslad eller uppsagd på grund av coronapandemin, eller kanske stod du utanför arbetsmarknaden redan tidigare? Om du har erfarenheter och kunskaper som du fått genom arbetslivet men inte har papper på, kan validering vara en väg att öka dina chanser till nytt jobb.

Validering är en process som börjar med en fördjupad kartläggning av det du kan. Det blir ett erkännande av det du kan oberoende av hur du har lärt dig det. Validering kan ske både praktiskt och teoretiskt och är ett verktyg för dig som är i omställning, har kompetens från utlandet, som vill vidare i utbildning eller som är yrkesverksam och vill ha nya arbetsuppgifter och papper på ditt kunnande.

Marianne Andrén är strateg på Region Gävleborg och arbetar för att fler personer i länet ska få möjlighet att validera sin kompetens.

- Validering är en del i det livslånga lärandet och kan ha flera syften för en person. Till exempel för att synliggöra och erkänna ditt kunnande oavsett hur du har förvärvat det, eller för att bidra till att du får ökad motivation att komplettera utbildningsdelar som du saknar. Valideringen kan förkorta din väg till arbete, förkorta din studietid och göra att du får ökad självkänsla genom att få tidigare kunnande bekräftat och ”på papper”, säger hon.

Flera aktiviteter för att motverka pandemins effekter

Marianne berättar att Region Gävleborg länge har samarbetat med olika aktörer i länet, till exempel vuxenutbildningar, för att ge fler chansen till valideringens möjligheter och samtidigt öka kvalitén på den validering som görs. Samarbetet har blivit extra viktigt i år i och med de ekonomiska effekterna av coronapandemin, som drabbar många av länets företag och som tvingas till varsel eller permitteringar. Antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen har ökat och de som redan var arbetssökande får svårare att komma in på arbetsmarknaden.

- I Gävleborg är vi duktiga på validering och har bra nätverk för att arbeta med frågan. Tillsammans med det regionala rektorsnävverket för vuxenutbildning i Gävleborg har Region Gävleborg bland annat skapat en gemensam bild av det länsövergripande utbildningsutbudet och kartlagt möjlighet till validering inom länets olika utbildningar. Målet är att arbetet ska leda till en gemensam plattform för validering, så att alla länsinvånare ska ha samma tillgång till möjligheten, berättar Marianne Andrén.

Branschvalidering om du är inskriven vid Arbetsförmedlingen

Marianne vill slå ett slag för möjligheten att få validering via Arbetsförmedlingen om du har kunnande från de sedan tidigare upphandlade branschvalideringsmodellerna; Bygg, Måleri, Restaurang, Fastighet, Elteknik, Transport och Vård och omsorg.

- Har du ett kunnande i bagaget sedan tidigare från de branscherna kan du få validering via Arbetsförmedlingen. Då står Arbetsförmedlingen för kostnader kopplat till validering och eventuell kompletterande utbildning, berättar hon.

På Arbetsförmedlingens webbplats hittar du information om branschvalideringen. 

Viktig pusselbit i det regionala kompetensförsörjningsarbetet 

Utifrån länsperspektiv och på längre sikt kan valideringen skapa vägar för omställning och överförbarhet av kunnande mellan olika branschområden. Det kan ge arbetsgivare en bild av medarbetares kompetens och möjligheter till nya arbetsuppgifter. Valideringen ger lägre samhällskostnad när personer inte behöver ”studera det de redan kan och har lärt sig på annat sätt”.

- Validering är en viktig och naturlig del människors livslånga lärande, och det är en mycket betydelsefull pusselbit i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, säger Marianne Andrén.

Mer information

www.regiongavleborg.se/valideringgavleborg