Stort engagemang och många nya kontakter

Valideringsdelegationen bjöd in till konferens om regional samverkan om validering. Representanter från regioner, kommuner, vuxenutbildning, lokala arbetsförmedlingar, högskolan samt arbetslivet var där.

Syftet med dagen var att inspirera och hjälpa de regionalt utvecklingsansvariga att få igång ett utvecklingsarbete, få handfasta råd om hur man gör när man bygger upp en regional samverkan om validering i den egna regionen.

Mer information finns på valideringsdelegationen