Projekt NURIS II

Practical skills assessment efforts in the nordics

Projekt NURIS II är ett nordiskt projekt som sätter fokus på validering som praktisk metod för att tillvara nyanländas kompetenser inom vård- och omsorgssektorn. Projektet ska utvidga Nordplus Vuxennätverket, NURIS, som tidigare fokuserat på utbildningsinriktade integrationsinsatser i Skandinavien. NURIS II vill samla relevanta yrkesverksamma i Norden för att utbyta erfarenheter och kunskap inom området och resultatet ska leda till utvecklingen av användbara metoder för validering av kompetenser och färdigheter inom vård- och omsorgsområdet.

Bakgrund

Flera nordiska länder har ökande behov av arbetskraft inom omsorgsområdet samtidigt som en stor grupp nyanlända ska integreras på den lokala arbetsmarknaden. Utbildningsystemens antagningskrav gör det svårt för nyanlända att bli antagna till en vård- och omsorgsutbildning och det finns stora behov av att utveckla metoder och modeller som gör det möjligt för en bredare målgrupp att förbereda inför en utbildning.

Målgrupp

Primär målgrupp är outbildade kvinnor med icke västlig bakgrund.

Projektdeltagare

Deltagare i projektet kommer från fyra nordiska länder; Danmark, Finland, Norge och Sverige. Danmark; Föreningen Nydanske (Projektkoordinator), Fredriksbergs kommun, Furesö kommun, SOSU H samt SPEAK. Finland; Helsingfors Yrkescollege. Sverige; Göteborgs stad (Arbetsmarknadsavdelning samt vuxenutbildning), Region Gävleborg (Validering Gävleborg samt projekt ValidX) och Bollnäs folkhögskola. Norge; Risör kommuns vuxenutbildning och Risör gymnasium.

Projektets mål

Målet med projektet är att identifiera och lära mer om befintliga metoder och modeller för praktisk validering kopplat till vård- och omsorgsområdet. Samt utveckla och testa nya metoder och modeller för att stödja redan pågående arbete i syfte att förkorta vägen till yrkesutbildning inom vård- och omsorgssektorn

Projektets upplägg

Projektet är ett så kallat ”två-i ett projekt” där Nordplus tilldelat resurser för nätverksutbyte och Nordiska Ministerrådet tilldelat resurser för relaterat utvecklingsarbete.

Totalt fyra nätverksmöten är planerade under projekttiden som löper under tiden 2019-05-15 till 2020-11-15. Projektet har beslutat att lägga sitt nätverksmöte i maj 2020 vid projekt ValidX på Bollnäs folkhögskola.

Presentation från det första nätverksmötet (pdf)

Kontaktpersoner

Marianne Andrén 072- 450 78 41
Ann Pedersen 070-656 77 51
Ulrika Lindström 070-222 94 63