Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande

Ett nytt ramverk för tillträde till högskolan lanseras med fokus på kompetens och tillvaratagande av människors kunskaper från till exempel arbetslivet.

Propositionen innehåller förslag till ramar för bestämmelser om tillträde till högskoleutbildning som ska ligga till grund för ett tydligare och mer förutsägbart tillträdessystem än dagens. Förutom detta föreslås hårdare krav för särskilda utbildningar.

Mer om propositionen