En annan och en andra chans – ett komvux i tiden

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).

En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (pdf)