Bevis för innovativ bedömning: litteraturöversikt och fallstudier

En rapport som presenterar resultaten och analyserna av studien Evidence of Innovative Assessment. Den ger en översikt över innovativa (digitala och icke-digitala) bedömningsmetoder och bevis för hur dessa har implementerats i olika inställningar.

Läs hela rapporten här